loader image
Fundacja Hydro-polis

O fundacji

Fundacja hydro-polis prowadzi aktywne działania w obszarze antropologii wizualnej i dźwiękowej, oraz szeroko pojętej kultury – projektując i realizując przedsięwzięcia z obszaru edukacji, kultury i sztuki, ze szczególnym naciskiem na partycypację, transdyscyplinarność, rewitalizację społeczną, kulturalną. Fundacja działa na rzecz niewielkich mazurskich miasteczek i wsi – ich mieszkańców.

Fundacja hydro-polis
Fundacja hydropolis
Fundacja hydro-polis
Fundacja hydro-polis
Fundacja Hydro-polis Mikołajki

Współczesna, szeroko pojęta kultura jest, według nas, przestrzenią żywą – dynamiczną, otwartą na interakcje. To nietypowy stymulator lokalnej aktywności, będący zarówno nadawcą, jak i odbiorcą różnorodnych bodźców. Zadaniem kultury powinno być przerzucanie pomostów między grupami, które z różnych powodów są od siebie oddalone – pomiędzy młodymi i seniorami, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi. Wciąż wierzymy, że kultura może stanowić doskonałe narzędzie pozytywnej zmiany społecznej.

Fundacja Hydro-polis Mikołajki

Pragniemy, poprzez działalność warsztatową, popularyzatorską, zachęcać twórców kultury do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury, dokonywać procesu „włączania” poprzez kulturę grup, dla których tradycyjne wizje kultury, oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie”, dotąd stanowiły barierę.

Fundacja Hydro-polis Mikołajki

Odbiorców naszych działań stanowią głównie dzieci i młodzież z utrudnionym dostępem do kultury; stopniowo zwiększać będziemy ilość wydarzeń, warsztatów, które angażują seniorów, ludzi starszych. Charakter wielu planowanych przez nas przedsięwzięć jest, wobec tego – wielopokoleniowy, integrujący, transdyscyplinarny i aktywizujący.

Zarząd fundacji

Katarzyna Jankowska

Katarzyna Jankowska

PREZES ZARZĄDU

Monika Jankowska

Monika Jankowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Ostrowski

Michał Ostrowski

SEKRETARZ ZARZĄDU

Wesprzyj nasze działania na Mazurach, dokonując darowiznyna cele statutowe Fundacji Hydro-polis.

Konto prowadzone przez PKO BP o numerze:
96 1020 3639 0000 8202 0211 5400

Tytułem: „darowizna na cele statutowe”

Jeżeli chcesz, poinformuj nas o ustawionym zleceniu, wysyłając krótkiego maila na adres fundacja.hydropolis@gmail.com. Informacja o ustawieniu zlecenia pozwoli nam lepiej planować budżet i nowe działania.

Nasza Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Fundacja hydro-polis przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. edukację i wsparcie dzieci i młodzieży.