loader image
Fundacja Hydro-polis

Kontakt

Fundacja Hydro-polis
ul. 3 Maja 18 A
11-730 Mikołajki

KRS: 0000952223
NIP: 7422282444
REGON: 521383325

e-mail: fundacja.hydropolis@gmail.com

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

Fundacja Hydro-polis Mikołajki

3 Maja 18 A
11-730 Mikołajki

Wesprzyj nasze działania na Mazurach, dokonując darowiznyna cele statutowe Fundacji Hydro-polis.

Konto prowadzone przez PKO BP o numerze:
96 1020 3639 0000 8202 0211 5400

Tytułem: „darowizna na cele statutowe”

Jeżeli chcesz, poinformuj nas o ustawionym zleceniu, wysyłając krótkiego maila na adres fundacja.hydropolis@gmail.com. Informacja o ustawieniu zlecenia pozwoli nam lepiej planować budżet i nowe działania.

Nasza Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Fundacja hydro-polis przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. edukację i wsparcie dzieci i młodzieży.