loader image
Fundacja Hydro-polis

Miejsca Pamięci jako symbole w krajobrazie: Podsumowanie prac w roku 2023

7.02.24

Za nami kolejny rok aktywnych prac wolontariuszy i wolontariuszek, skupionych wokół projektu Dom, historia. Mając na uwadze warunki pogodowe oraz nasze tzw. możliwości czasowe (uwzględniające życie prywatne i służbowe), wspólne prace na mazurskich cmentarzach w naszej gminie prowadziliśmy w weekendy, głównie w okresie wiosennym, jesiennym i wczesno- zimowym.

W tym roku urealniliśmy i stworzyliśmy pełną listę cmentarzy. Na terenie Gminy Mikołajki, aktualnie wydzielonych jest ponad 50 miejsc pochówku (są to duże, małe i średnie cmentarze, a także miejsca zbiorowych mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej, cmentarze rodowe i pojedyncze mogiły).

Odbyły się dwa wyjazdy plenerowe, mające na celu poznanie stanu faktycznego wybranych cmentarzy w miejscowościach: Stare Sady, Prawdowo, Jora Mała, Jora Wielka, Cudnochy, Woźnice, Olszewo oraz ich udokumentowanie poprzez archiwizację fotograficzną i spisanie danych osobowych pochowanych mieszkańców (na podstawie dostępnych i czytelnych tablic). Całą dotychczas pozyskaną wiedzę zebraliśmy i umieściliśmy na portalu Google Maps, gdzie oznaczyliśmy na mapach wszystkie lokalizacje oraz część z posiadanej dokumentacji (zdjęcia, dokumenty konserwatora zabytków, numery działek). Dodatkowo wszystkie dokumenty posiadamy także w formie analogowej, drukowanej. O prowadzonych pracach informujemy Urząd Gminy Mikołajki i Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach, które w większości przypadków są właścicielami nieruchomości lub przejmują opiekę duchową.

W roku 2023 udało nam się uprzątnąć 6 cmentarzy w trakcie 7 spotkań. Były to 3 cmentarze w Baranowie, cmentarz w Prawdowie, w Łuknajnie i w Lubiewie. Najwięcej czasu poświęciliśmy na ten ostatni. Tam też otrzymaliśmy ogromną pomoc od mieszkańców Lubiewa, którzy przybyli na miejsce, by wspólnie z nami zadbać o opuszczone groby. Było to dla nas nieoczekiwane wsparcie oraz motywacja do dalszych prac. Wspólnie ustaliliśmy, że będziemy raz w roku powracać na cmentarz, by w trybie bieżącym opiekować się tą przestrzenią.

Mamy nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam na realizację większej ilości prac, zarówno porządkowych, jak i archiwizacyjnych, w trakcie których spiszemy dane z ocalałych nagrobków. Wkrótce przedstawimy wstępny plan prac na rok 2024, ale już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłych spotkaniach na naszych mazurskich cmentarzach.

Dziękujemy wszystkim za okazane formy wsparcia, zaangażowanie, udzielanie informacji jak i bezpośrednie prace na cmentarzach.

Wolontariusze Dom, historia, Fundacja Hydro-polis.

Zobacz podsumowanie roku na FacebookuProjekt „Miejsca Pamięci jako symbole w krajobrazie”

Galeria zdjęć

Wesprzyj nas!

Wesprzyj nasze działania na Mazurach, dokonując darowizny na cele statutowe Fundacji Hydro-polis.

PKO BP
96 1020 3639 0000 8202 0211 5400
tytułem: „darowizna na cele statutowe”

Warsztaty malarstwa PISANKOWEGO!

Warsztaty malarstwa PISANKOWEGO!

Parę dni przed Wielkanocą, 22 marca 2024, zorganizowaliśmy „Warsztaty malarstwa PISANKOWEGO!” dla dzieci w wieku szkolnym. Pisanka ma długą i...